Name:
iNaturalist Suomi Finland
Name (fi):
iNaturalist Suomi Finland
Name (sv):
iNaturalist Suomi Finland
Type:
Free-form observations
Description:
iNaturalist Finland is a nature observation system that is open for everyone.

This collection contains iNaturalist observations from Finland, which are copied to FinBIF data warehouse usually few times per week.

Every record is licensed separately with different Creative Commons licenses, or have no license.
Description (fi):
iNaturalist Suomi on kaikille avoin luontohavaintopalvelu, johon voi kirjata havaintoja mobiili- ja verkkosovelluksella.

Tämä aineisto sisöltää iNaturalistin suomalaiset havainnot. Uudet havainnot kopioidaan iNaturalistista Lajitietokeskukseen yleensä muutaman kerran viikossa.

Jokainen havainto on lisensoitu erikseen eri Creative Commons -lisensseillä, tai on ilman lisenssiä.
Description (sv):
iNaturalist Finland är ett naturobservationssystem som är öppet för alla.

Denna samling innehåller iNaturalistiska observationer från Finland, som vanligtvis kopieras till FinBIF -datalager några gånger per vecka.

Varje post är licensierad separat med olika Creative Commons -licenser, eller har ingen licens.
Taxonomic coverage:
biota
Temporal coverage:
1900-
Geographic coverage:
Finland
Methods:
Free-form observations collected by wide variety of amateur and professional users, using wide variety of methods.
License for use:
All rights reserved
Publisher name (en):
Observers
Download request handler (0):
MA.131
Download request handler:
MA.9
% digitized (approx.):
100
Location of data and backups:
California Academy of Sciences & National Geographic Society
Person responsible:
Heikkinen, Mikko
Citation recommendation:
iNaturalist Suomi Finland ([YEAR]). iNaturalist observations from Finland. Occurrence dataset http://tun.fi/HR.3211 accessed via FinBIF species.fi on [DATE].
Contact email:
mikko.heikkinen@helsinki.fi
Data quality:
1 star
Language:
mixed
Status of this metadata:
comprehensive
Special terms for data use:
Each record is licensed using Creative Commons -licenses, or have no license. Usually the records are not considered as creative works, so they can be used freely by referring FinBIF & iNaturalist Suomi Finland as the source. Individual observations should be cited by observer name and license attached to that particular observation.
Special terms for data use (fi):
Jokainen havainto on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä, tai on ilman lisenssiä. Yleensä havainnot eivät ole teoksia, joten niitä voi käyttää vapaasti, viittaamalla Suomen Lajitietokeskukseen ja iNaturalist Suomeen tiedon lähteenä. Yksittäisiin havaintoihin viitattaessa havainnojan nimi ja ko. havainnon täsmällinen lisenssi tulisi myös mainita.
Collection quality:
Citizen science / mostly uncurated
Data quality description:
Quality of original data is described at http://www.inaturalist.org/pages/help#quality

Because iNaturalist is open for everyone, it can contain significant errors. Usually data quality improves over time, when observations are reviewed by the community.

Many users record observations of non-wild observations to iNaturalist. These are not systematically marked as non-wild.

Data can be annotated on Laji.fi portal, so data accessed though FinBIF can have higher quality.
Data quality description (fi):
Alkuperäisen aineiston laatua kuvaillaan osoitteessa http://www.inaturalist.org/pages/help#quality

Koska iNaturalist on kaikille avoin kansalaistiedepalvelu, se voi sisältää merkittävän määrän virheellistä tietoa. Yleensä tiedon laatu paranee ajan kuluessa, kun käyttäjät tatkistavat toistensa havaintoja.

Monet käyttäjät tallentavat iNaturalistiin havaintoja ei-luonnonvaraisista eliöistä. Näitä ei ole systemaattisesti merkitty ei-luonnonvaraisiksi.

iNaturalistin havaintoja voi laatuluokitella myös Laji.fi-portaalissa, joten sen kautta haettu data voi olla laadultaan parempaa kuin iNaturalistissa oleva alkuperäisdata.