Name:
Tiira.fi: The Fourth Breeding Bird Atlas of Finland (2022-2025) data
Name (fi):
Tiira.fi: Neljännen lintuatlaksen (2021-2025) havainnot
Publisher short name:
BirdLife
Publisher short name (fi):
BirdLife
Publisher short name (sv):
BirdLife
Type:
Monitoring scheme
Description:
This dataset contains a summary of the observations entered to the Tiira.fi bird information service, which have been reported for the fourth bird atlas. Data is shared to FinBIF in 10km x 10km grid accuracy and without additional details, like individual count or observer name. The data is updated once per day.
Description (fi):
Tämä aineisto sisältää koosteen niistä Tiira.fi lintutietopalvelun avulla syötetyistä havainnoista, jotka on ilmoitettu neljänteen lintuatlakseen. Tiedot on jaettu Lajitietokeskukseen 10km x 10km ruudun tarkkuudella ja ilman lisätietoja, kuten yksilömäärää tai havainnoijan nimeä. Tiedot päivitetään kerran vuorokaudessa.
Taxonomic coverage:
Aves
Temporal coverage:
2021-2025
Coverage basis:
Bird atlas
Geographic coverage:
Finland
Methods:
The aim of the atlas is to find out the occurrence and breeding status of Finnish nesting bird species in 10km x 10km atlas grids.
License for use:
Creative Commons Attribution
Download request handler:
MA.8926
Person responsible:
Aapo Salmela
Location of data and backups:
Tiira.fi
Is part of:
Language:
finnish
Status of this metadata:
preliminary - needs improvement
Contact email:
lintuatlas@luomus.fi
Special terms for data use:
Original data is not available through FinBIF, but can be requested from BirdLife Finland member societes.
Special terms for data use (fi):
Alkuperäisdata ei ole saatavilla Lajitietokeskuksen kautta, vaan sitä voi pyytää BirdLife Suomen paikallisyhdistyksiltä.
Collection quality:
Expert hobbyists / expert curated