Name:
Flying squirrel monitoring
Name (fi):
Liito-oravan seuranta
Publisher short name:
Luomus
Publisher short name (fi):
Luomus
Publisher short name (sv):
Luomus
Type:
Monitoring scheme observations
Description:
Monitoring of flying squirrels coordinated by Luomus. Based on regular visits to selected monitoring sites.
Description (fi):
Luomuksen koordinoima valtakunnallinen liito-oravan seuranta, joka perustuu valikoitujen paikkojen säännölliseen seurantaan 13 tutkimusalueella liito-oravan levinneisyysalueella maan eteläosasta aina Kainuun rajoille asti. Ympäristöministeriön rahoittama liito-oravaseuranta on ollut käynnissä vuodesta 2003. Lajitietokeskukseen on tallennettu toistaiseksi vain havainnot löydetyistä papanoista eikä niitä havaintoja, joissa liito-oravaa ei löydetty tutkimusruudulta.
Taxonomic coverage:
Pteromys volans
Geographic coverage:
Finland
Methods:
Vuosittain toistuvassa seurannassa on mukana noin 1000 tutkimusruutua. Kartoittajat kiertävät ruudut alkukevään ja alkukesän aikana ja etsivät liito-oravan papanoita haapojen ja järeämpien kuusien juurelta. Seurantaruudun kartoittaminen lopetetaan heti, kun ensimmäinenkin papana löytyy, jolloin on aika siirtyä seuraavalle lähimpänä olevalle ruudulle.
License for use:
Creative Commons Attribution
Publisher name (en):
Luomus
Download request handler:
MA.30
Person responsible:
Valkama, Jari
Status of this metadata:
preliminary – needs improvement
Contact email:
jari.valkama@helsinki.fi
Collection quality:
Professional / professionally curated