Name:
Palmén's archive
Name (fi):
Palménin arkisto
Name (sv):
Palméns arkiv
Type:
Publication(s)
Description:
Collection of written documents. The parts that are not directly connected to the zoological collections of Luomus have been transferred to the Helsinki University Central Archives 1.3.2016 and are available for use there.
Description (fi):
Kirjallisten dokumenttien kokoelma, joka alkujaan sisältää mm. historiallisia tietoja eläinmuseon kokoelmista, yksittäisten tutkijoiden aineistoja, havaintoja ja muistiinpanoja sekä J.A.Palménin aloittaman leikekirjakokoelman eläinhavaintoja koskevista julkaisuista ja lehtiartikkeleista. Arkistokokoelman sellaiset osat, jotka eivät liity suoraan tieteellisiin kokoelmanäytteisiin, on kuitenkin siirretty Helsingin yliopiston keskusarkistoon 1.3.2016 ja ovat käytettävissä keskusarkiston aukioloaikoina.
Description (sv):
En samling skriftliga dokument, som bl. a. omfattar historiska uppgifter om zoologiska museets samlingar, enskilda forskares material, observationer och anteckningar samt en av J. A. Palmén påbörjad urklippssamling gällande djurobservationer från publikationer och tidningsartiklar.
Taxonomic coverage:
Metazoa
Geographic coverage:
Finland
License for use:
Creative Commons Attribution
Download request handler:
MA.39
Location of collection:
Eläintieteen yksikkö / Helsingin yliopiston keskusarkisto
Person responsible:
Väinölä, Risto
Data quality:
3 star
Language:
mixed
Status of this metadata:
preliminary – needs improvement
Contact email:
risto.vainola@helsinki.fi
Collection quality:
Professional / professionally curated
Institution code:
MZH